Στοιχεία ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΣΚΟΠΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΔΡΑ: ΜΥΚΟΝΟΣ – ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ - 84600

ΑΦΜ: 800663288

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 134745838000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10000,00 ΕΥΡΩ

ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ